Stanovisko k aktuálně vyhrocené situaci ve zdravotnictví

Rom Kostřica

Souhlasím, že skupina praktických/ambulantních lékařů je podfinancovaná. Je to způsobeno zejména tím, že v rostoucí ekonomice rostou pochopitelně nároky na mzdy, ale platby od zdravotních pojišťoven zůstávají stále stejné. Ať už se jedná o kapitační platbu či platbu za výkony. Je nezbytné tyto platby navýšit a to přednostně platby za výkony.

Elektronický recept / EET

Od 1. 1. 2018 je povinnost elektronického vydávání receptu, přičemž z dosavadních zkušeností ordinací, které systém již dobrovolně používají se ukazuje jako nedostatečná příprava hlavně v technickém fungování systému – výpadky systému/nedostatečné pokrytí (připojení k síti a datovým službám).

Za bezpodmínečně nutné považuji mít před povinným spuštěním přesně definovanou možnost vystavit recept kdekoli v terénu v „off-line režimu“ tak, aby tím pacient nebyl nikterak omezen. Tento princip je nutné uplatnit i při vydávání léku pacientovi v lékárně – např. při výpadku systému.

Jako samostatnou kapitolou je pak zavedení 3. vlny EET (k 1. 3. 2018), kde jsem bytostně proti, zejména v oblasti zdravotnictví. Vzhledem k výši plateb v hotovosti je tento krok zcela neadekvátní.

Těmto problémům se chci v příštím volebním období věnovat s maximálním nasazením.