Stanovisko k aktuálně vyhrocené situaci ve zdravotnictví

Rom Kostřica

Souhlasím, že skupina praktických/ambulantních lékařů je podfinancovaná. Je to způsobeno zejména tím, že v rostoucí ekonomice rostou pochopitelně nároky na mzdy, ale platby od zdravotních pojišťoven zůstávají stále stejné. Ať už se jedná o kapitační platbu či platbu za výkony. Je nezbytné tyto platby navýšit a to přednostně platby za výkony. Elektronický recept / EET Od 1. 1. 2018 je povinnost elektronického vydávání receptu, přičemž z…

Čti více